Mục lục

Double Tap Off là một ứng dụng giúp bạn bảo vệ nút nguồn. Double Tap Off cũng giúp bạn tắt màn hình một cách nhanh chóng chỉ bằng hai lần chạm vào màn hình chủ.

“Tiết kiệm nút nguồn với hiệu năng tốt nhất và tiết kiệm pin”

[external_link_head]

“Ứng dụng này sử dụng quyền Quản trị viên thiết bị.” Nó là cần thiết và chỉ được sử dụng để khóa thiết bị khi bạn sử dụng tính năng tắt màn hình. Bạn cần bật Quản trị trước khi có thể sử dụng tính năng đó. Để gỡ cài đặt ứng dụng, vui lòng mở ứng dụng của tôi và nhấp vào nút “Gỡ cài đặt”.

[external_link offset=1]

Đ FEC ĐIỂM T IN APP:

– Nhấn đúp để Tắt Màn hình.

– Hiển thị rõ ràng khi tắt.

– Làm việc với Smart Lock và Vân tay trong Android 6.0

– Làm việc với MIUI8 trở lên.

HƯỚNG D UNN HƯỚNG D UNN ỨNG DỤNG HAI PHÍ:

1. Mở ứng dụng Double Tap Off.

2. Chọn nút Gỡ cài đặt để gỡ cài đặt ứng dụng.

Bạn có thể tham khảo các ứng dụng cho phép / vô hiệu hóa màn hình tự động liên kết khác sau đây của tôi:

Https://storedetailing.vn/store/apps/details?id=com.luutinhit.sensorsforconver

ỦNG HỘ:

– Trang web: www.luutinhit.blogspot.com

– Email:

[external_link offset=2]

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng này.

[external_footer]

Sản phẩm liên quan

Bài viết liên quan