6 thoughts on “Đánh giá chi tiết Nhớt iPone Racing, sự lựa chọn hoàn hảo cho Racing Oil

  1. Phạm Thái Dương says:

    Mình đang đi bình thứ 3, bình đầu đi 4500km còn rất êm, bình thứ 2 đi tour nhiều mà đi tận 5500km mới thay. Tiếng máy róc thấy rõ luôn. Tầm 4000 thay là ok, 2500 thì quá phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *