10 thoughts on “Dùng thử Nhớt Caltex Havoline 10w40 và kết quả sau gần 2000KM sử dụng như thế nào ?

  1. Hoàng Long says:

    Anh ơi thử nhớt rektol của anh Nghi đi, miêu tả thật lòng ; mình người tiêu dùng nên được quyền chê hay khen, mong anh thấy cmt này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *