Trong những bước này, có một số bước chỉ hoạt động trên Android 11.0 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Bạn có thể chuyển màn hình sang nền tối thông qua chế độ giao diện tối hoặc tính năng đảo màu.

[external_link offset=2]

 • Chế độ Giao diện tối áp dụng cho giao diện người dùng của hệ thống Android và các ứng dụng được hỗ trợ. Màu sắc không thay đổi trong nội dung nghe nhìn, chẳng hạn như video.
 • Tính năng Đảo màu áp dụng cho mọi nội dung trên thiết bị, bao gồm cả nội dung nghe nhìn. Ví dụ: văn bản màu đen trên màn hình màu trắng sẽ trở thành văn bản màu trắng trên màn hình màu đen. Do vậy, tính năng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng màu hoặc mức độ dễ đọc.

Bật chế độ giao diện tối

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Giao diện tối và tính năng đảo màu trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận.
 3. Trong phần Màn hình, hãy bật chế độ Giao diện tối

Bật tính năng đảo màu

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Giao diện tối và tính năng đảo màu trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Hỗ trợ tiếp cận.
 3. Trong phần Màn hình, hãy nhấn vào tính năng Đảo màu
 4. Bật tùy chọn Sử dụng tính năng đảo màu.
 5. Không bắt buộc: Bật Phím tắt đảo màu. Tìm hiểu về phím tắt hỗ trợ tiếp cận.

Sử dụng kết hợp chế độ Giao diện tối và tính năng Đảo màu

 • Android 10 trở lên: Nếu bạn mở một ứng dụng không hỗ trợ chế độ giao diện tối, thì ngoài chế độ này, hãy bật tính năng đảo màu.
 • Android 9 trở xuống: Mỗi lúc, bạn chỉ có thể sử dụng một trong các tùy chọn cài đặt này. Ví dụ: nếu bạn bật chế độ giao diện tối thì tính năng đảo màu sẽ tự động tắt.