5 thoughts on “HGTV | Dầu nhớt thật giả phân tranh người tiêu dùng lãnh đủ

  1. Văn Tuyến Đào says:

    Tử hình bọn SX hàng giả . phạt tù 20 năm bọn tiếp tay buôn hàng giả . như vậy thì mới giảm vấn nạn này

  2. Lộc Hữu says:

    hàng gỉa nó bán giá cao rồi sao. còn chai ngt nói trong cửa hàng sửa xe dính nhớt là chuyện bình thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *