Khóa màn hình – Ứng dụng trên Google Play

Mục lục

Khóa màn hình với ảnh

ảnh màn hình khóa bàn phím là một ứng dụng được sử dụng cho màn hình khóa và thêm ảnh vào màn hình.

Ảnh khóa màn hình ảnh này có các tính năng: màn hình khóa bàn phím , Tạo hình ảnh cho nút

– Ứng dụng này rất dễ dàng để sử dụng và rất đẹp.

– Hỗ trợ thiết lập mật khẩu cho pin an ninh khóa.

– Nhập mã pin để mở khóa.

– Tạo mật mã để khóa điện thoại của bạn

– Rất nhiều hình nền đẹp để lựa chọn

– Ảnh Keypad Lock Screen cũng cho phép sử dụng hình nền từ bộ sưu tập của bạn

– Bạn có thể thêm hình ảnh của người thân cho nút khóa màn hình

– Crop hoặc tái kích thước ảnh bạn chọn đã bao gồm.

– Cá nhân màn hình khóa của bạn

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Tạo mật mã để khóa màn hình

– Rất nhiều hình nền đẹp để lựa chọn

– Không lỗi chìa khóa nhà

– Làm thế nào để sử dụng “màn hình khóa bàn phím ảnh”:

1. Chọn “cho phép màn hình khóa” (dòng 1)

2. điền mật khẩu và xác nhận mật khẩu

Tạo ảnh cho nút (ở màn hình khóa)

– Cá nhân màn hình khóa của bạn

1. Chọn “thay đổi hình ảnh” (dòng 4)

2. Chọn nút để thay đổi

3. chọn hình ảnh.

4. cắt xén, xoay và tiết kiệm hình ảnh.

[external_link offset=2][external_footer]

Storedetailing

Storedetailing

Storedetailing - Hệ thống chăm sóc nâng cấp xe chuyên nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Notice: Undefined index: pages in /home/txdbsgan/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 117