Không thể mở khóa điện thoại Pixel

Mục lục

Nếu không thể mở khóa điện thoại của mình, thì bạn cần xóa điện thoại đó. Sau đó, bạn có thể thiết lập lại điện thoại và đặt phương thức khóa màn hình mới. Nếu bạn không thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, hãy tìm hiểu cách khôi phục tài khoản.

Xóa điện thoại của bạn

Quan trọng: Những tùy chọn này sẽ xóa tất cả các dữ liệu đã lưu trữ trên điện thoại, chẳng hạn như ứng dụng, ảnh và nhạc. Bạn có thể khôi phục dữ liệu đã sao lưu vào Tài khoản Google của mình vào thời điểm khác.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Lựa chọn 1: Xóa điện thoại từ một thiết bị khác

Để tìm, khóa hoặc xóa điện thoại Android, điện thoại đó phải:

  •   Đang bật
  •   Đăng nhập vào một Tài khoản Google
  •   Kết nối với dữ liệu di động hoặc Wi-Fi
  •   Hiển thị trên Google Play
  •   Bật dịch vụ Vị trí
  •   Bật ứng dụng Tìm thiết bị

Tìm hiểu cách xóa từ xa điện thoại.

Lựa chọn 2: Đặt lại điện thoại bằng các nút trên điện thoại

Bạn có thể xóa điện thoại bị khóa của mình bằng nút nguồn và nút âm lượng trên điện thoại. Bạn nên yêu cầu sự trợ giúp về cách này thay vì xóa điện thoại. Ở trên cùng bên phải của trang này, hãy nhấp vào Liên hệ với chúng tôi.  Tìm hiểu cách yêu cầu sự trợ giúp về điện thoại.

[external_link offset=2]

Tài nguyên liên quan

  • Khắc phục sự cố với tính năng mở khóa bằng vân tay
  • Chọn các trường hợp thiết bị Android có thể luôn mở khóa
  • Ngăn người khác sử dụng điện thoại của bạn khi chưa được phép

[external_footer]

Storedetailing

Storedetailing

Storedetailing - Hệ thống chăm sóc nâng cấp xe chuyên nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Notice: Undefined index: pages in /home/txdbsgan/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 117