One thought on “KTM . Đóng cặn máy do dùng phụ gia hay nhớt dỏm đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *