15 thoughts on “Làm sao thay nhớt cho xe Honda Future bây giờ???

  1. Duy Do says:

    Xe future 125 mình mới mua nghe nói thay nhớt 0,7 lít. Nhưng mình mua chai 0,8 lit. Vậy nó có nặng máy ko cả nhà

  2. tấn đạt says:

    Mấy thằng khùng xe người ta sai 1lit đi thay 800 kêu nặng máy trượt bố nồi nữa chứ co liên quan gì nhau đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *