Mục lục

*wishTotalCnt*

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

[external_link_head]

*productTag1* *productTag2*

Available Countries

  • *countryName*

*modelName*

*userFriendlyName*

Giá niêm yết

Xem giá tại nhà bán lẻ

Chỉ dành cho thành viên LG *membershipPrice*VNĐ

OBS_CHEAPERPRICE_MSG *cheaperPrice*VNĐ

*obsRewardPointText*

[external_link offset=1]

 • Thời gian giao hàng dự kiến *obsLeadTimeMin*~*obsLeadTimeMax* ngày
 • Tích lũy 3% vào điểm thưởng
 • *obsDisclaimer*
  • Kiểm tra tình trạng còn hàng

 • Thời gian giao hàng dự kiến *obsLeadTimeMin*~*obsLeadTimeMax* ngày
 • Vận chuyển miễn phí
 • An tâm giao dịch và tận hưởng ưu đãi độc quyền
 • Tích lũy 3% vào điểm thưởng
 • Kiểm tra tình trạng còn hàng

 • Thời gian giao hàng dự kiến *obsLeadTimeMin*~*obsLeadTimeMax* ngày
 • An tâm giao dịch và tận hưởng ưu đãi độc quyền
 • Vận chuyển miễn phí
 • Tích lũy 3% vào điểm thưởng
 • Thời gian giao hàng dự kiến *obsLeadTimeMin*~*obsLeadTimeMax* ngày
 • Tích lũy 3% vào điểm thưởng

Sản phẩm tương tự

Tìm kiếm sản phẩm tương tự cho sản phẩm của bạn

 • *deliveryMessage**
 • *installMessage*
 • *warrantyMessage*

Đơn hàng có thể giao đến trễ hơn thời gian dự kiến do các yếu tố ngoại cảnh trong quá trình vận chuyển

component-OBScountrySelectDesc

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

[external_link offset=2]

Ngưng Sản Xuất

D2342P

Màn hình Cinema 3D D2342P. Giá t/k: VNĐ

*Sản phẩm thực tế có thể khác với hình ảnh hiển thị.

Sản phẩm liên quan

Bài viết liên quan