11 thoughts on “Nhớt Top 1 M10 Zoom Plus sau 2000km sẽ như thế nào? Và dùng thử Fuchs Silkolene lên Wave RSX

  1. Gia Huy Tran says:

    trước khi xả nhớt anh mở luôn cái nắp nhớt ở trên luôn rồi xã thì nhớt mới ra nhanh và ra hết nha anh :))))

  2. chimichangas Burrito says:

    xe này chạy fuchs phí tiền, nó không có bộ lọc nhớt rời nên sau 2000km cặn đóng đen đặc trong máy, phải thay ra mặc dù nhớt vẫn còn rất tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *