Phủ ceramic Ford Titanium

Phủ ceramic Ford Titanium được thực hiện đầy đủ các quy trình chuẩn từ rửa xe 9 bước, vệ sinh khoang máy, xử lý trầy xước, đánh bóng hiệu chỉnh và cuối cùng là phủ GB Nano Ceramic 9H+ với gói 2 layer.