Nâng cấp ánh sáng cho xe Kona giải pháp tăng sáng tối ưu được thực hiện tại STORE DETAILING:
  - Nâng cấp Bi Led Domax Cho xe Fortuner