4 thoughts on “So sánh lọc nhớt K&N và lọc nhớt hãng exciter 150

  1. Đoàn Thiết says:

    anh ơi, anh có facebook hay zalo gì để liên hệ không??? A làm lại clip sên tfx với dĩa t651 sau 1 tháng sử dụng thế nào anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *