Mục lục

► Với tính năng Smart Cover này thì khi cho điện thoại vào túi màn hình sẽ tự TẮT và khi lấy điện thoại ra và sử dụng màn hình sẽ tự BẬT.

► Bạn có thể thiết lập thời gian chờ để TẮT màn hình

► Bạn có thể thiết lập số lần vuốt trên cảm biến để tắt MỞ màn hình.

***Cảm biến trọng lực***

► Khi để điện thoại trên mặt phẳng hoặc hướng camera xuống dưới màn hình điện thoại sẽ tự TẮT, khi cầm lên tay màn hình sẽ tự BẬT lên và nhiều hơn thế nữa.

– Bạn có thể kết hợp những tùy chọn với nhau để thực hiện việc tắt mở màn hình một cách linh hoạt.

– Nếu biểu tượng ON bật thì khi thoát ứng dụng thì dịch vụ sẽ chạy ngầm, việc này mất khoảng 5-7s.

***Gợi ý***

– Nhấn đúp thanh trạng thá i(Status Bar) để tắt màn hình, lắt để bật màn hình.

– Lắc để tắt, dùng cảm biến tiệm cận để mở màn hình sẽ tiện lợi nhất và hiệu quả cao nhất.

– khi chỉ dùng tính năng mở màn hình bằng cảm biến tiệm cận thì khi lấy điện thoại ra khỏi túi màn hình sẽ tự bật.

– Ngoài ra bạn có thể rất nhiều cách để để hợp cách tắt mở bằng nhiều loại cảm biến khác nhau.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

[external_link offset=2] [external_footer]

Sản phẩm liên quan

Bài viết liên quan