Trong tháng 6 năm 2021, nên mua xe ngày nào tốt nhất?

chọn ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2021 rước xe yêu về nhà:

xe là một tài sản lớn, là phương tiện đi lại trong công việc, cuộc sống hàng ngày và để đi lại được an toàn, công việc làm ăn thuận lợi nên cũng cần phải chọn ngày tốt mua xe. vậy nếu muốn mua xe trong tháng 6/2021 nên chọn ngày là đẹp nhất?

  • trong tháng 6 năm 2021, nên mua xe ngày nào tốt nhất?

với mong muốn giúp người dùng chọn được ngày tốt, giờ tốt nhanh chóng, thuận tiện nhất nên chúng tôi xin cung cấp phần mềm xem ngày mua xe năm 2020. Để tra cứu, xin mời nhập thông tin ngày tháng 6 năm 2021tại box tra dưới đây để nhận ngay kết quả.

chọn tháng, năm dương lịch bạn cần mua xe

Bạn đang xem: Trong tháng 6 năm 2021, nên mua xe ngày nào tốt nhất?

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày tốt

thứ ba, ngày 1/6/2021 nhằm ngày 21/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

dần (3:00-4:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày xấu

thứ tư, ngày 2/6/2021 nhằm ngày 22/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (câu trần hắc đạo)

sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày xấu

thứ năm, ngày 3/6/2021 nhằm ngày 23/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày tốt

thứ sáu, ngày 4/6/2021 nhằm ngày 24/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày xấu

thứ bảy, ngày 5/6/2021 nhằm ngày 25/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày xấu

chủ nhật, ngày 6/6/2021 nhằm ngày 26/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (chu tước hắc đạo)

tí (23:00-0:59),dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày tốt

thứ hai, ngày 7/6/2021 nhằm ngày 27/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

dần (3:00-4:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

ngày tốt

thứ ba, ngày 8/6/2021 nhằm ngày 28/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 4

ngày xấu

thứ tư, ngày 9/6/2021 nhằm ngày 29/4/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày tốt

thứ năm, ngày 10/6/2021 nhằm ngày 1/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ sáu, ngày 11/6/2021 nhằm ngày 2/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày tốt

thứ bảy, ngày 12/6/2021 nhằm ngày 3/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

chủ nhật, ngày 13/6/2021 nhằm ngày 4/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

dần (3:00-4:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ hai, ngày 14/6/2021 nhằm ngày 5/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày tốt

thứ ba, ngày 15/6/2021 nhằm ngày 6/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ tư, ngày 16/6/2021 nhằm ngày 7/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (câu trần hắc đạo)

dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ năm, ngày 17/6/2021 nhằm ngày 8/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày tốt

thứ sáu, ngày 18/6/2021 nhằm ngày 9/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ bảy, ngày 19/6/2021 nhằm ngày 10/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

dần (3:00-4:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

chủ nhật, ngày 20/6/2021 nhằm ngày 11/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (chu tước hắc đạo)

sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

ngày xấu

thứ hai, ngày 21/6/2021 nhằm ngày 12/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ ba, ngày 22/6/2021 nhằm ngày 13/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ tư, ngày 23/6/2021 nhằm ngày 14/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày tốt

thứ năm, ngày 24/6/2021 nhằm ngày 15/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ sáu, ngày 25/6/2021 nhằm ngày 16/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

dần (3:00-4:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ bảy, ngày 26/6/2021 nhằm ngày 17/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày tốt

chủ nhật, ngày 27/6/2021 nhằm ngày 18/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),thân (15:00-16:59),dậu (17:00-18:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ hai, ngày 28/6/2021 nhằm ngày 19/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hắc đạo (câu trần hắc đạo)

dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),tỵ (9:00-10:59),thân (15:00-16:59),tuất (19:00-20:59),hợi (21:00-22:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày xấu

thứ ba, ngày 29/6/2021 nhằm ngày 20/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),sửu (1:00-2:59),thìn (7:00-8:59),tỵ (9:00-10:59),mùi (13:00-14:59),tuất (19:00-20:59)

lịch dương

tháng 6

lịch âm

tháng 5

ngày tốt

thứ tư, ngày 30/6/2021 nhằm ngày 21/5/2021 Âm lịch

ngày , tháng , năm

ngày hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

tí (23:00-0:59),dần (3:00-4:59),mão (5:00-6:59),ngọ (11:00-12:59),mùi (13:00-14:59),dậu (17:00-18:59)

tham khảo thêm một số bài viết khác sau khi mua xe:

  • xem biển số xe phong thủy online

  • biển số xe xấu là gì và cách hóa giải biển số xe xấu

  • cách tính nút biển số xe máy xe ô tô chÍnh xÁc

xem ngày mua xe tháng 6 năm 2021 – với kết quả đã hiện ở trên, chúng tôi hy vọng bạn đã chọn được ngày tốt, giờ tốt nhất để mua xe về nhà.

nghi vấn có cùng kết quả:

  • xem ngày mua xe tháng 6 năm 2021
  • xem ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2021
  • ngày lấy xe tháng 6/2021

Trang chủ: https://storedetailing.vn
Danh mục: PHONG THỦY XE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *