Tự động tắt mở màn hình – Ứng dụng trên Google Play

Mục lục

Màn hình thông minh Tắt ứng dụng là tiện ích đơn giản để tự động bật hoặc tắt màn hình sử dụng cảm biến khoảng cách và nhấn đúp vào Màn hình chủ, thay vì phải nhấn nút nguồn bằng tay. Màn hình thông minh Tắt Tắt có đầu cắm điện ở vị trí thuận tiện cũng được cung cấp để nhanh chóng tắt màn hình.

Đôi khi khó nhấn nút nguồn, hoặc bạn muốn giữ nút nguồn vật lý. Màn hình thông minh Tắt ứng dụng và đầu nổi năng lượng có thể giúp bạn giảm thiểu việc sử dụng nút nguồn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

“Ứng dụng này sử dụng quyền Quản trị viên thiết bị.” Nó là cần thiết và chỉ sử dụng để khóa thiết bị khi bạn sử dụng tính năng tắt màn hình. Bạn cần bật Quản trị trước khi có thể sử dụng tính năng đó. Để gỡ cài đặt ứng dụng, vui lòng mở ứng dụng của tôi và nhấp vào nút “Gỡ cài đặt”.

[external_link_head]

“Ứng dụng này sử dụng các dịch vụ Trợ năng.” Nó là cần thiết và được sử dụng để phát hiện màn hình chính.

[external_link offset=1]

Chức năng có trong ứng dụng thông minh bật / tắt tự động màn hình:

– Nhấn đúp vào Màn hình chính để tắt màn hình.

– Cảm biến sẽ tự động phát hiện, và tự động bật / tắt màn hình để giúp bạn.

– Bạn có thể tắt tính năng này khi màn hình xoay theo chiều ngang.

– Bạn có thể đặt các khoảng thời gian riêng biệt khi màn hình bật / tắt để tránh tình cờ bật.

– Hỗ trợ sức mạnh để nhanh chóng thoát khỏi màn hình.

– Hỗ trợ sử dụng cùng một vỏ bọc.

– Tự động tắt màn hình khi đặt điện thoại vào túi.

– Cải thiện hiệu suất tốt nhất. Chỉ sử dụng tối đa 5 MB RAM.

CÁCH GỠ CÀI ĐẶT:

– Mở đơn đăng ký của tôi.

– Nhấp vào nút tháo gỡ cài đặt.

LIÊN HỆ:

– Trang web: www.luutinhit.blogspot.com

– Email:

[external_link offset=2]

[external_footer]

Storedetailing

Storedetailing

Storedetailing - Hệ thống chăm sóc nâng cấp xe chuyên nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Notice: Undefined index: pages in /home/txdbsgan/public_html/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 117